Co nabízím

Nezávislé finanční poradenství pro jednotlivce nebo rodiny v různých finančních oblastech, životních situacích, ... bez rozdílu na výši zůstatku na vašem účtu.
Přednostně vyhledávám klienty, rodiny pro navázání důvěrné a dlouhodobé spolupráce, která je zárukou co nejkvalitnějších služeb.

Svou práci provádím v následujícím cyklu:
a) Analýza potřeb a fin. možností (budu vám naslouchat co, kdy a jak potřebujete),
b) Návrh řešení a finanční plán (představím vám fin. plán, ...)*,
c) Sepsání příslušných smluv nebo využití již dříve uzavřených,
d) Následná dlouhodobá péče (reaguji na změny vaší situace nebo fin. trhu).

*Finanční plán vám poskytne ucelený přehled o vašich finančních produktech v jednom dokumentu. Produkty jsou popsány srozumitelně i pro laiky včetně očekávaných výnosů nebo pojistných plnění, atd. Finanční plán je vždy sestavován na míru danému klientovi.

Jsem připraven zajistit následující oblasti:
1. Financování bydlení
Vyslechnu vaše cíle a představy a posoudím vaše finanční možnosti. Můžete potřebovat peníze rychle a smířit se s vysokým úrokem anebo usilovat o co možná nejnižší náklady s financováním bydlení. Správnou kombinací například stavebního spoření a hypotečního úvěru lze ušetřit desítky tisíc korun. Případně vám tato kombinace dvou produktů může pomoci úvěr získat. Významných úspor lze dosáhnout i správnou volbou délky a způsobu splácení úvěru. Asistenci osobního finančního poradce oceníte již při shánění formulářů, které jsou pro vyřízení hypotéky nutností. Osobní finanční poradce šetří váš čas.
2. Zajištění životní úrovně a majetku
Nešťastná událost, jako např. vážné zranění či smrt blízkého člověka nebo zničení části majetku, nelze nikdy vyloučit. Její následky mohou být pro klienta finančně velmi tíživé. Osobní finanční poradce zjistí současný stav vašeho zajištění a jeho důležitost vzhledem k vaší rodinné a osobní situaci. Pojištění je často velmi drahé. Osobní finanční poradce proto navrhne pojistit pouze ta rizika, která mohou ohrozit vaši stávající životní úroveň. Zároveň vám pomůže nastavit vhodnou výši a dobu pojistného krytí a výši spoluúčasti.
3. Spokojené stáří
Příjmy člověka se po odchodu do důchodu významně snižují. V průměru více než o polovinu. Stárnutím obyvatelstva a rostoucím státním dluhem bude tento rozdíl ještě vyšší. Pro zajištění stáří a zachování životní úrovně je proto nutné vytvářet si vlastní rezervy. Osobní finanční poradce vaši situaci zhodnotí, zváží vaše finanční možnosti a cíle a zjistí, jaké spořící a investiční produkty již využíváte a jaký je váš vztah k riziku. Pro uskutečnění vašich cílů navrhne konkrétní produkty a výši pravidelného spoření tak, aby byly vaše úspory chráněny před inflací a zbytečným rizikem.
4. Zajištění dětí
Děti obvykle potřebují finanční pomoc rodičů, než se plně osamostatní. Kvalitní vzdělání, doma nebo v zahraničí, první bydlení, nebo "pouhé" cestování za poznáním představují nezanedbatelné výdaje. Osobní finanční poradce vyslechne vaši představu, zváží vaši situaci a navrhne řešení. Většinou se jedná o kombinaci produktů. Osobní finanční poradce vám doporučí i výši pravidelného spoření tak, abyste dosáhli co nejvyššího a přitom bezpečného výnosu.
5. Investice a spoření
Investování je umění vydělávání peněz penězi, pro něž nemáme v blízké době konkrétní použití. Bohužel, nic není zadarmo. Vyššího výnosu dosáhnete jen za cenu vyššího rizika. Naopak na málo rizikové investici toho moc nevyděláte. Klíčem ke spokojenosti je proto určení vašeho vztahu k riziku. To se liší dle povahy investora, jeho rodinné situace, již realizovaných investic a dalších faktorů. Náš investiční zprostředkovatel zjistí a vyhodnotí vaše investiční cíle a investiční (rizikový) profil. Následně pak zprostředkuje předání vašich investičních pokynů vybraným investičním společnostem nebo obchodníkům s cennými papíry, ať už se bude jednat o jednorázové investice nebo o pravidelné investování. Zároveň vás bude informovat o všech výhodách i možných rizicích spojených s investováním.